İngilizce Vücut Bölümleri Have Has, How many Soruları ve cevapları Konu Anlatımı


İngilizce yazılışı Okunuşu Türkçe karşılığı
Face Feys Yüz
Nose Noz Nurun
Ear İır Kulak
Eye Ay Göz
Mouth Maut Ağız
Arm Arm Kol
Hand Hend El
Finger Fingır Parmak
Leg Leg Bacak
Knee Nii Diz
Foot Fuut Ayak
Toe To Ayak parmağı
Tooth Tuut Diş
Hair Heer Saç
Head Hed Kafa
Eyebrow Aybrau Kaş
Cheek Çiik Yanak
Lip Lip Dudak
Forehead Forhed Alın
Tongue Tang Dil
Chin Çin Çene
Chest Çest Göğüs
Stomach Stomek Karın
Neck Nek Boyun
Shoulder Şoldır Omuz
Back Bek Sırt
Elbow Elbov Dirsek
Bottom Batım Popo
Ankle Enkıl Ayak bileği
Heel Hiıl Topuk
Wrist Rist Bilek
Waist Veyst Bel

 

“Tooth(diş)” kelimesinin çoğulu “teeth(dişler)” ve “foot(ayak)” kelimesinin çoğulu ise “feet(ayaklar)”dır.

 

İngilizce vücut bölümlerini hem görseller yardımıyla öğrenmek hem de aynı anda yazılışlarını görerek ve doğru telaffuzlarını duyarak öğrenmek için bu videoyu izleyebilirsiniz;

 

 

İngilizce vücut bölümleri(body parts) have/has konusu ile cümle içinde kullanılabilir.

“Have” sahip olmak anlamına gelir ve “has” de “have”in –s takısı almış halidir diyebiliriz.

Have/Has konusu için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Subjects Positive Negative
I have don’t have
You have don’t have
We have don’t have
They have don’t have
He has doesn’t have
She has doesn’t have
It has doesn’t have
Ali (he) has doesn’t have
Alexa (she) has doesn’t have
The cat (it) has doesn’t have
Ali and Alexa (they) have don’t have
People (they) have don’t have

 

I have two eyes. (Benim iki gözüm var.)

You have two ears. (Senin iki kulağın var.)

 

He doesn’t have black hair. (Onun siyah saçı yok.)

People don’t have eleven fingers. (İnsanların on bir parmağı yok.)

She doesn’t have blue eyebrows. (Onun mavi kaşları yok.)

My brother has a big nose. (Erkek kardeşimin büyük bir burnu var.)

Tina has small eyes. (Tina’nın küçük gözleri var.)

We don’t have four arms. (Dört tane kolumuz yok.)

They don’t have purple legs. (Onların mor bacakları yok.)

A lip has two parts: upper lip and lower lip. (Bir dudağın iki bölümü vardır: üst dudak ve alt dudak.)

Giraffes have long necks. (Zürafaların uzun boyunları vardır.)

 

“Have/Has” kullanarak bu vücut bölümleri hakkında sorular sorabiliriz.

Soru cümleleri için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Auxiliary verb Subjects Have
Do I have
Do you have
Do we have
Do they have
Does he have
Does she have
Does it have
Does Ali (he) have
Does Alexa(she) have
Does the cat (it) have
Do Ali and Alexa (they) have
Do people (they) have

 

+ Do you have three ears? (Senin üç kulağın mı var?)

– No, I don’t. (Hayır, yok.)

 

+ Do you have blonde hair? (Senin sarı saçın mı var?)

– Yes, I do. (Evet, var.)

+ Does he have a big nose? (Onun büyük bir burnu mu var?)

– Yes, he does. (Evet, var.)

+ Does she have a small mouth? (Onun küçük bir ağzı mı var?)

– No, she doesn’t. She has a big mouth. (Hayır, yok. Onun büyük bir ağzı var.)

+ Do you have teeth in your mouth? (Ağzında dişlerin var mı?)

– Yes, I do. (Evet, var.)

+ Do you have a tongue in your mouth? (Ağzında dilin var mı?)

– Yes, I do. (Evet, var.)

+ Does Jane have 12 fingers? (Jane’in 12 parmağı mı var?)

– No, she doesn’t. (Hayır, yok.)

+ Does Jane have strong arms? (Jane’in güçlü kolları var mı?)

– Yes, she does. (Evet, var.)

+Do people have two legs? (İnsanların iki bacağı mı var?)

– Yes, they do. (Evet, var.)

+ Do people have two shoulders? (İnsanların iki omzu var mıdır?)

– Yes, they do. (Evet, vardır.)

+ Do people have two knees? (İnsanların iki dizi mi vardır?)

– Yes, they do. (Evet, vardır.)

+ Does your cat have gray fur? (Senin kedinin gri tüyleri var mı?)

– Yes, it does. (Evet, var.)

+ Do you have a large forehead? (Senin geniş alnın var mı?)

– Yes, I do. (Evet, var.)

+ Do people have ten toes? (İnsanların on ayak parmağı mı var?)

– Yes, they do. (Evet, var.)

+ Do you have two feet? (Senin iki ayağın mı var?)

– Yes, I do. (Evet, var.)

+ Does Felix have two hands? (Felix’in iki eli mi var?)

– Yes, he does. (Evet, var.)

 

Vücut bölümleri ve have/has konusu kullanılarak “How many(Kaç tane)” soruları oluşturulabilir. Aşağıdaki tabloyu inceleyip örnek cümlelere bakınız.

How many Plural noun Auxiliary verb Subject have
How many hands do I have
How many hands do you have
How many hands do we have
How many hands do they have
How many hands does he have
How many hands does she have
How many ears does it have
How many hands does Ali (he) have
How many hands does Alexa (she) have
How many ears does the cat (it) have
How many hands do Ali and Alexa(they) have
How many hands do people have

 

+ How many hands do you have? (Kaç elin var?)

– I have two hands. (İki elim var.)

 

+ How many ears do you have? (Kaç kulağın var?)

– I have two ears. (İki kulağım var.)

 

+ How many hands do you have? (Kaç elin var?)

– I have two hands. (İki elim var.)

+ How many arms does George have? (George’un kaç tane kolu var?)

– He has two arms. (İki tane kolu var.)

 

 

+ How many toes do you have? (Kaç ayak parmağın var?)

– I have ten toes. (On ayak parmağım var.)

+ How many feet do you have? (Kaç ayağın var?)

– I have two feet. (İki ayağım var.)

 

+ How many eyes does it have? (Onun kaç gözü var?)

– It has three eyes. (Üç gözü var.)

+ How many legs does a cat have? (Bir kedinin kaç bacağı var?)

– It has four legs. (Dört bacağı var.)

+ How many hands do Daniel and Dennis have in total? (Daniel ve Dennis’in toplamda kaç eli vardır?)

– They have four hands in total. (Toplamda dört elleri vardır.)

 

+ How many tongues does a person have? (Bir insanın kaç dili vardır?)

– A person has one tongue. / A person has a tongue. (Bir insanın bir dili vardır.)

+ How many eyes does this puppy have? (Bu yavru köpeğin kaç tane gözü var?)

– It has two eyes. (İki gözü var.)

 

+ How many heads does this snake have? (Bu yılanın kaç kafası var?)

– It has two heads. (İki kafası var.)

 

İngilizce Vücut Bölümleri Alıştırmaları

Vücudumuzun bölümlerini bulma worksheet

4. sınıf ingilizce vücudumuz 1

4. sınıf ingilizce vücudumuz parçaları 2

4. sınıf ingilizce vücudumuz bölümleri 2

4. sınıf ingilizce vücudumuz bölümleri bulmaca

İngilizce Yüzün Bölümleri, Kelimeler ve Anlamları, Have & Has Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri, How many Soruları Sorma ve Cevaplama Konu Anlatımı

İngilizce Vucüdun Kısımlarını Boyama Alıştırması

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Quiz

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Örnek Cümleleri

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Kelime Testi

Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri True False Alıştırması

İngilizce Vücudumuzun Bölümleri Body Parts Slaytı

Body Parts Vocabulary Adam Asmaca Oyunu

İngilizce Vücudumuzun Bölümleri body parts

Parts of Body Game Adam Asmaca Oyunu

Parts of the Body Worksheet

İngilizce insanların ve hayvanların vücut bölümleri

İngilizce vücut bölümlerini sorular üzerinden öğrenin

İngilizce Vücudun Bölümleri Resimli Sözlük

İngilizce Vücudun Bölümleri Resimli Sözlük