İngilizce Deyimler

İngilizce Ugly Duckling Deyimi Türkçe Açıklaması

Ugly Duckling

Başlangıçta umut vadetmez gibi gözükmesine rağmen bir süre sonra güzelliği yahut yeteneklerinin üstünlüğü açığa çıkan kimse.


İngilizce Uncalled For Deyimi Türkçe Açıklaması

Uncalled For

Başkalarının hislerini göz önünde bulundurmaksızın haksız, ağır ya da yersiz eleştirilerde bulunmak.


İngilizce Uncharted Waters Deyimi Türkçe Açıklaması

Uncharted Waters

Tanıdık yahut alışıldık olunmayan bir durum içinde olmak. (Deyimin yaygın bir hatalı kullanımı şu şekildedir: “unchartered waters”.)


İngilizce Uncle Sam Deyimi Türkçe Açıklaması

 Uncle Sam

(ABD) ABD hükümeti.


İngilizce Under A Cloud Deyimi Türkçe Açıklaması

Under A Cloud

Yanlış, hatalı ya da olumsuz bir şey yaptığından şüphelenilen kimse.


İngilizce Under The Table Deyimi Türkçe Açıklaması

Under The Table

Rüşvet gibi yasal olmayan ödeme; el altından yapılan ödeme.


İngilizce Under The Weather Deyimi Türkçe Açıklaması

Under The Weather

Hasta olmak, kendisini iyi hissetmemek.


İngilizce Under The Wire Deyimi Türkçe Açıklaması

Under The Wire

(ABD) Bir işi, olabilecek en geç vakitte yapmak.


İngilizce Under Your Belt Deyimi Türkçe Açıklaması

Under Your Belt

İleride faydası dokunacak, yararı görülecek bir başarı elde etmiş olmak.


İngilizce Under A Flag Of Convenience Deyimi Türkçe Açıklaması

Under A Flag Of Convenience

Bir işi, vergiler ya da benzeri uygulamalardan kaçınarak gerçekleştirmeye çalışmak.