İngilizce Uncharted Waters Deyimi Türkçe Açıklaması

Uncharted Waters

Tanıdık yahut alışıldık olunmayan bir durum içinde olmak. (Deyimin yaygın bir hatalı kullanımı şu şekildedir: “unchartered waters”.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.