İNGİLİZCE ZAMANLAR ve FORMÜLLERİ


İNGİLİZCE ZAMANLAR TABLOSU

        

1 – PRESENT CONTINUOUS TENSE – ŞİMDİKİ ZAMAN  -yapıyorum

 

POSITIVE:  (+) Subject + BE (am is are) + Verb-ING

I am watching tv / I am listening music / She is crying / They are writing a letter / It is bleeding / We are reading a book

Televizyon izliyorum / Müzik dinliyorum / O (kız) ağlıyor / Onlar mektup yazıyor / Kanıyor / Biz kitap okuyoruz

NEGATIVE:  (-) Subject + BE NOT (am not isn’t aren’t) + Verb-ING

I am not using computer / He is not riding a horse / She is not drinking vodka / We aren’t moving / They aren’t stealing

Ben bilgisayar kullanmıyorum / O (erkek) ata binmiyor / O (kız) vodka içmiyor / Biz taşınmıyoruz / Onlar çalmıyor

QUESTION:  (?) BE (am is are) + Subject + Verb-ING ?

Are you coming ? / Is she writing a letter ? / Are they going ? / Am I joking ? / Is it working ?

Geliyormusun ? / O (kız) mektup yazıyor mu ? / Onlar gidiyorlar mı ? / Şakamı yapıyorum / O (nesne) çalışıyor mu ?

NEGATIVE QUESTION:  (-?) BE NOT (isn’t aren’t) + Subject + Verb-ING ?

Isn’t it sinking ? / Aren’t they going ? / Isn’t she sleeping ?

Batmıyor mu ? / Onlar gitmiyorlar mı ? / O (kız) uyumuyor mu ?

 

Present Continuous Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

2 – SIMPLE PRESENT TENSE – GENİŞ ZAMAN    -yaparım

 

POSITIVE (+):     I, you, we, they + verb / (he,she,it + verbs)

I smell a flower / I sit on my armchair / She drives a car / We spend money / They watch movie

NEGATIVE(-):  I, you, we, they + don’t verb (he, she, it + doesn’t Verb)

I don’t break a heart / She doesn’t listen to music / They don’t read a book / We don’t understand English / We don’t pay

QUESTION(?):  Do + I, you, we, they + verb ? (does +  he, she, it + Verb ?

Does she sell flowers ? / Do you teach French ? / Do I forgive you ?

NEGATIVE QUESTION(-?):  Don’t + I, you, we, they + verb? (doesn’t + he, she, it + verb ?

Don’t you understand me ? / Doesn’t she grow fruits ? / Don’t they come tonight ?

 

Simple Present Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

3 – SIMPLE PAST TENSE – Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN  -yaptım

 

POSITIVE: (+): I, you, he, she, it, we, you, they + verb2

NEGATIVE (-): I, you, he, she, it, we, you, they + didn’t + verb1

QUESTION (?): Did + I, you, he, she, it, we, you, they + verb1 ?

NEGATIVE QUEST.(-?): Didn’t + I, you, he, she, it, we, you, they + verb 1?

 

Simple Past Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

4 – (SIMPLE) FUTURE TENSE (GELECEK ZAMAN) -yapacağım, -yaparım

 

POSITIVE: (+): I, you, he, she, it, we, you, they + will + verb

NEGATIVE:  (-): I, you, he, she, it, we, you, they + will not (won’t) + verb

QUESTION: (?) Will + I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?

NEGATIVE-QUESTION: (-?) Won’t + I, you, he, she, it, we, you, they + verb ?

NOT: İngliz ingilizcesinde halen kullanılmakta olan biçimiyle bir de will yerine shall‘de kullanılmaktadır.  

 

Simple Future Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

 

5 – PAST CONTINUOUS TENSE (ŞİMDİKİ ZAMANIN HİKAYESİ) -yapıyordum

 

POSITIVE:  (+)     I, he, she, it + was + verb-ing  /  we, you, they + were + verb-ing

NEGATIVE: (-) I,he,she,it + was not (wasn’t)verb-ing / You,we,they + were not (weren’t) + verb-ing.

QUESTION(?): Was + I, he, she, it + verb-ing ? / Were we, you, they + verb-ing?

NEGATIVE QUESTION (-?):  Wasn’t + I, he, she, it + verb-ing ? / weren’t + we, you, they + verb-ing?         

 

Past Continuous Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

6 – BE GOING TO  – YAKIN (KESİN) GELECEK ZAMAN  -yapacağım(kesin)

 

ÖZNE + BE GOING TO + FİİL (YALIN)  (be: am, is, are)

POS.(+): I + am going to + verb  /  he, she, it + is going to + verb  /  we, you, they + are going to + verb

NEG.(-):  I+ am not going to + verb  /  he,she,it + isn’t going to + verb / You, we, they + aren’t not going to + verb

QUES.(?): Am + I + going to + verb  /  Is + he, she, it + going to + verb ? / Are + we, you, they + going to + verb?

NEG.QUEST(-?): Aren’t + I + going to + verb  /  Isn’t + he, she, it + going to + verb ? / Aren’t + we, you, they + going to + verb?

 

“BE GOING TO”   Kalıbının PAST (Geçmiş zamanda) kullanılışı. (-yapacaktım

Önceden yapılmak istenmiş ancak yapılamamış bir eylemianlatmak için kullanılır.

Cümlede “be” fiilinin geçmiş zaman biçimi olan was ve were ile “going to” kullanılır.

 Örnek:

I was going to watch TV yesterday evening. / Dün akşiam TV’de maç izleyecektim.

They were going to buy a new car last week. /  Onlar geçen hafta yeni bir araba alacaklardı.

 

 

Be Going To Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

7- FUTURE CONTINUOUS TENSE – SÜREGELEN GELECEK ZAMAN (-Yapıyor olacağım)

 

POSITIVE(+): I, you, he, she, we, you, they + will be + verb-ing

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, we, you, they + won’t be + verb-ing

QUESTION(?): Will + I, you, he, she, we, you, they + be + verbing

NEGATIVE QUESTION(-?): Won’t + I, you, he, she, we, you, they + be + verbing

Soru Sözcüklü Soru Cümlesi: Soru sözcüğü(what) + will + Özne + be + fiil(-ing)

Will I be reading? / Okuyor olacak mıyım?

8- FUTURE PERFECT TENSE – GELECEK-ÖNCESİ ZAMAN (-Yapmış olacağım)

 

POSITIVE(+):  I, you, he, she, it, we, you, they + will have + verb-3

NEGATIVE(-):  I, you, he, she, it, we, you, they + won’t have + verb-3

QUESTION(?): will + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

NEGATIVE QUESTION(-?): won’t + I, you, he, she, it, we, you, they + have + verb-3

SORU SÖZCÜKLÜ SORU CÜMLESİ: Soru Sözcüğü + will + özne + have + Fiil-3 (Ne yapmış olacağım?)

 

Future Perfect Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

 

9- PRESENT PERFECT TENSE – YAKIN GEÇMİŞ ZAMAN (-yaptım -bulundum)

 

POSITIVE(+): I, you, we, they + have + verb3  /  he, she, it + has + verb3

NEGATIVE(-): I, you, we, you, they + haven’t + verb3 / he, she, it + hasn’t + verb3

QUESTION(?): Have + I, you, you, they + verb3 ? /  Has + he, she, it + verb 3 ?

NEGATIVE QUESTION (-?):  Haven’t + I, you, we, you, they + verb3 ?  /  Hasn’t + he, she, it + verb3 ?

 

Present Perfect Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

10 – PAST PERFECT TENSE – MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN  -yapmıştım

 

POSITIVE(+): I, you, we, they + had + verb3 / he, she, it + had + verb3

NEGATIVE(-): I, you, we, you, they + hadn’t + verb3 / he, she, it + hadn’t + verb3

QUESTION(?): Had + I, you, you, they + verb3 ? / Had + he, she, it, we + verb 3 ?

NEGATIVE QUESTION(-?): Hadn’t + I, you, we, you, they + verb3 ? / Hadn’t + he, she, it + verb3 ?

 

Past Perfect Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

11 – PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE    -mekteyim, maktayım  

 

POSITIVE(+): I, you, we, they + have been + verb-ing / he, she, it + has been + verb-ing

QUESTION(?): have + I, you, we, they + been + verb-ing? / has + he, she, it + been + verb-ing?

NEGATIVE(-): I, you, we, they + haven’t been + verb-ing / he, she, it + hasn’t been + verb-ing

 

 

Present Perfect Continuous Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

 

12 – PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE  –mekteydim -maktaydım

 

POSITIVE(+): I, you, we, they, he, she, it + had been + verb-ing

QUESTION(?): had + I, you, we, they, he, she, it + been + verb-ing?

NEGATIVE(-): I, you, we, they, he, she, it + hadn’t been + verb-ing

 

Past Perfect Continuous Tense’i detaylı incelemek için tıklayınız.

ÖNCEKİ KONU