Past continuous / Progressive

Past Continuous/Progressive Tense Konu Anlatımı

Past Continuous Tense Şeması

Past Continuous Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

Past Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Past Continuous Tense İpucu Kelimeleri

Past Continuous Tense Yapısı

Past continuous fiillere –ing takısı ekleme

Past Continuous Tense Özeti

Past Continuous Tense Kullanımı

Past Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

Past Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Past Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Past Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.