Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

Present Perfect Continuous Tense Yapısı

Present Perfect Continuous Tense Şeması

Present Perfect Continuous Tense Olumlu ve Olumsuz Soru Cümleleri

Present Perfect Continuous Tense Kısa ve Uzun Cevapları

Present Perfect Continuous Tense İpucu Kelimeleri

Present Perfect Continuous Tense Fiillere -ing takısı ekleme

Present Perfect Continuous Tense Fiilleri Tense Yapısı

Present Perfect Continuous Tense Özeti

Present Perfect Continuous Tense Kullanımı

Present Perfect Continuous Tense Olumlu Cümle Örnekleri

Present Perfect Continuous Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Present Perfect Continuous Tense Soru Cümlesi Örnekleri

Present Perfect Continuous Tense Olumsuz Soru Cümlesi Örnekleri

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.