Kelimeler – Vocabulary

Politika ve Seçim Kelimeleri

Politika ve seçimle ilgili kelimeler aşağıda alfabetik sıralı verilmiştir


İngilizcede En Çok Kullanılan 3000 Kelime, Anlamları ve Örnek Cümleler

İngilizcede en çok kullanılan ilk 3000 kelime Türkçe anlamları ile verilmiş ve örnek cümlelerde kullanılmıştır;


İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime, Anlamları ve Örnek Cümleler

İngilizcede en çok kullanılan ilk 1000 kelime Türkçe anlamlarıyla verilmiş ve örnek cümlelerde kullanılmıştır;


İngilizce Deniz Hayvanları Kelimeleri

İngilizce Türkçe
Fish Balık
Shark Köpek balığı
Whale Balina
Dolphin Yunus
Seal Fok balığı
Octopus Ahtapot
Seahorse Denizatı
Starfish Denizyıldızı
Crab Yengeç
Shrimp Karides
Ray / Stingray Vatoz
Squid Mürekkep balığı
Mussel Midye
Lobster Istakoz
Oyster İstiridye
Jellyfish Denizanası
Sea turtle Deniz kaplumbağası
Otter Su samuru
Clownfish Palyaço balığı
Eel Yılan balığı
Haddock Mezgit balığı
Lion fish Aslan balığı
Needle fish Zargana balığı
Swordfish Kılıçbalığı
Walrus Deniz aygırı

 


İngilizce Balıklar, Deniz Canlıları ve Sürüngenlerle ilgili Kelimeler 

İngilizce deniz hayvanları “to be” çekimi, “have, has” konu anlatımı

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Quiz

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Testi

İngilizce Deniz Hayvanları Videoları

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları True False Alıştırması

İngilizce Deniz Hayvanları Sea Animals Slaytı

İngilizce hayvanlar, have has, can can’t, Geniş Zaman, Where soruları ve cevapları konu anlatımı

Animals – İngilizce Hayvanlar Quiz

Animals – İngilizce Hayvanlar Kelime Testi

İngilizce Hayvanlar Testi

Animals – İngilizce Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Hayvanlar Animals Slaytı

İngilizce Hayvanlar İle İlgili Worksheet

İngilizce Hayvanlar Tablosu

Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar İngilizce Kelimeleri

İngilizce Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Alıştırmaları

İngilizce evcil hayvanlar, evcil hayvanların vücut bölümleri, can can’t have has olumlu olumsuz ve soru cümleleri konu anlatımı

İngilizce vahşi hayvanlar, yaşadıkları yerler, yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler, vahşi hayvanların vücut bölümleri konu anlatımı

İngilizce Vahşi Hayvanlar Videoları

İngilizce Vahşi Hayvanlar Alıştırmaları

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Quiz

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Quiz

Hayvanlarla ilgili ilginç İngilizce deyimler

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Testi

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Testi

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar True False Alıştırması

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Vahşi Hayvanlar Wild Animals Slaytı

İngilizce Çiftlik Hayvanları Farm Animals Slaytı

Animals Crossword – İngilizce hayvanlar etkinliği

4. sınıf ingilizce hayvanlar doğru cevabı seç

4. sınıf ingilizce hayvanlar

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme 1


İngilizce Para ile İlgili Kelimeler

İngilizce Türkçe
Money Para
Turkish lira Türk lirası
Dollar Dolar
Euro Avro
Pound Sterlin
Cent Sent
Currency Para birimi
Penny 1 sent
Nickel 5 sent
Dime 10 sent
Quarter 25 sent
How much? Ne kadar?
Buy Satın almak
Sell Satmak
Rich Zengin
Poor Yoksul
Poverty Yoksulluk
Cash Nakit para
Credit card Kredi kartı
Cost Mậl olmak
Coin Bozuk para
Banknote Banknot
Expense Masraf
Price Fiyat
Prica tag Fiyat etiketi
Expensive Pahalı
Cheap Ucuz
Wealth Varlık, zenginlik
Afford Gücü yetmek(ekonomik olarak bir şeyi almaya)
Bank Banka
Automatic teller machine (ATM) Bankamatik
Salary/ wage Maaş
Income Gelir
Outcome Gider
Gold Altın
Bill Fatura
Pocket money Harçlık
Finance Finans
Exchange Para ya da döviz bozdurmak
Fund Fon
Treasure Hazine
compensation Tazminat
Alimony Nafaka
Monetary policy Para politikası
Monetary union Parasal birlik
Tax Vergi
Central bank Merkez bankası
Wad of money Para tomarı
Capital Sermaye, anapara
Interest Faiz
Broke Beş parasız
Affordable price / reasonable price Makul fiyat
Economy Ekonomi
Economic Ekonomik
Economically Ekonomik olarak
Balance sheet Bilanço
Circulation of money Para dolaşımı
Laundering of illicit money Kara para aklama
Illıcit money / black money Kara para
Monetary balance Para dengesi
Mint Darphane
Monetize / print money / counterfeit Para basmak

 


Teogda Çıkması Muhtemel Kalıplar (1-2-3.Üniteler)


İngilizce 8.Sınıf 3.Ünite (Cooking) Kelimeleri


İngilizce 8.Sınıf 2.Ünite (Teen Life) Kelimeleri


İngilizce 8.Sınıf 1.Ünite (Friendship) Kelimeleri


İngilizcede En Sık Kullanılan Zarflar (Adverbs)

 

absolutely                          (kesinlikle)


accidentally                       (kazara, tesadüfen)


actually                                (aslına bakarsan, gerçekte)


afterwards                         (sonra, sonraları)


almost                                 (nerdeyse)


always                                 (her zaman, devamlı)


angrily                                  (kızgın bir şekilde)


anxiously                            (endişeli bir şekilde)


annually                              (her yıl, yıllık olarak)


badly                                    (kötü bir şekilde)


bravely                                (cesurca)


carefully                              (dikkatli bir şekilde)


calmly                                  (sakince)


cheerfully                           (neşeli bir şekilde)


closely                                 (yakından, dikkatle)


continually                         (sürekli, durmadan)


correctly                             (doğru bir şekilde)


crazily                                 (çılgınca)


deliberately                       (bilerek, tasarlayarak; ağırdan alarak)


dramatically                       (önemli ölçüde)


eagerly                                (istekli bir şekilde)


easily                                    (kolaylıkla)


equally                                (eşit olarak, eşit şekilde)


enthusiastically                (şevkle, coşkulu şekilde)


even                                     (hatta, bile)


eventually                          (sonunda; neticede)


exactly                                 (tam olarak)


extremely                          (son derece, aşırı ölçüde)


faithfully                             (içtenlikle)


fast                                       (hızlı)


finally                                   (sonunda, nihayetinde)


foolishly                              (aptalca)


fortunately                        (iyi ki, bereket versin)


frequently                         (sık sık)


generally                            (genelde)


gently                                  (nazikçe)


greedily                               (aç gözlü bir şekilde)


hard                                      (sıkı bir şekilde)


happily                                 (mutlu bir şekilde)


hastily                                  (aceleyle)


heavily                                 (şiddetli bir şekilde)


hopelessly                           (ümitsizce)


hungrily                               (aç bir şekilde)


immediately                       (hemen, acilen)


irritably                               (sinirli bir şekilde)


jealously                              (kıskanç bir şekilde)


joyfully                                 (neşeyle)


kindly                                    (kibarca, iyilikle)


lazily                                      (tembel bir şekilde)


loudly                                    (yüksek sesle, gürültüyle)


mostly                                   (çoğunlukla)


mysteriously                        (gizemli bir şekilde)


nearly                                    (nerdeyse, hemen hemen)


nervously                             (gergin bir şekilde)


never                                   (asla, hiç bir zaman)


noisily                                 (gürültülü bir şekilde)


obviously                            (açıkça, kesin bir şekilde)


occasionally                       (ara sıra)


often                                    (sık sık)


officially                              (resmi olarak)


only                                      (sadece)


perfectly                             (mükemmel bir şekilde)


politely                                (kibarca)


promptly                            (hemen, çabukça)


properly                              (uygun bir şekilde)


quietly                                 (sesizce)


quickly                                 (çabukça)


rapidly                                 (hızlı bir şekilde)


rarely                                   (ender, nadiren)


readily                                 (kolaylıkla; isteyerek)


regularly                             (düzenli olarak)


reluctantly                         (gönülsüzce)


rudely                                  (kaba bir şekilde)


safely                                   (güvenli bir şekilde)


scarcely                               (güç bela, ancak, zar zor)


seldom                                (nadiren, seyrek)


separately                          (ayrı ayrı)


seriously                             (ciddi bir şekilde, cidden)


sharply                                (keskin bir şekilde, hızla)


silently                                 (sessizce)


slowly                                  (yavaşça)


sometimes                         (bazen, ara sıra)


soon                                     (yakında, kısa zaman içinde)


suddenly                            (birden bire, aniden)


surprisingly                        (şaşırtıcı bir şekiilde)


suspiciously                       (şüpheli bir şekilde)


technically                          (teknik olarak)


tediously                            (tek düze  bir şekilde)


thoroughly                         (iyice, adam akıllı)


tremendously                  (olağan üstü düzeyde)


unexpectedly                   (beklenmedik bir şekilde)


unfortunately                   (maalesef, şanssız bir şekilde)


usually                                 (genellikle)


voluntarily                          (gönüllü bir şekilde)


warmly                                (sıcak bir şekilde, samimice)


wearily                                (yorgun bir şekilde, bıkkınlıkla)


well                                       (iyi bir şekilde)


wildly                                   (çılgınca)


wisely                                  (akıllıca, bilgece)


yearly                                   (yıllık olarak)