Simple Past Tense Özet Konu Anlatımı


Simple Past Tense Özet Konu Anlatımı

 

Simple Past Tense, Türkçedeki Geçmiş Zamanın karşılığıdır. Simple Past Tense, geçmişte yapılan eylemlerden bahsederken kullanılır.

Olumlu cümlelerde fiillerin ikinci hali, olumsuz ve soru cümlelerinde ise yardımcı fiil olarak did/didn’t ve sonrasında da fiilin yalın hali getirilir.

Örnek:

I went to the cinema yesterday. (Dün sinemaya gittim)

 

“Regular verbs” yani düzeni fiiller  –ed takısı alır.             Örn: play-played , work-worked

 

 Ancak bazı bazı fiiller (go-went, do-did etc.) tamamen değişir. Böyle fiiller “irregular verbs” yani düzensiz fiiller olarak adlandırılır. Düzensiz fiiller listesi için buraya tıklayınız.

 

 

Simple Past Tense Yapısı

 

OLUMLU:

Simple Past Tense ile olumlu cümle oluştururken  fiilin ikinci hali kullanılır.

 

I lost my bag a week ago. (Bir hafta önce çantamı kaybettim)

Sally liked our new car. (Sally bizim yeni arabamızı beğendi)

They drank orange juice yesterday. (Dün portakal suyu içtiler)

We paid our debt. (Borcumuzu ödedik)

He quitted smoking last year. (Geçen sene sigarayı bıraktı)

 

Simple Past Tense olumlu cümle örnekleri için tıklayınız.

 

OLUMSUZ:

Simple Past Tense olumsuz soru cümlelerinde tüm öznelerle “didn’t” yardımcı fiili kullanılır. Yardımcı fiilden sonra gelen asıl fiil yalın haldedir.

 

I didn’t like the soup. (Çorbayı beğenmedim)

They didn’t tell the truth. (Doğruyu söylemediler)

Mike didn’t go to school yesterday. (Mike dün okula gitmedi)

We didn’t stay at home on Monday. (Pazar günü evde kalmadık)

You didn’t tell me anything about your job. (Yeni işin hakkında bana bir şey söylemedin)

 

Olumsuz cümle yapısında did not, didn’t olarak kısaltılabilir. 

 

Simple Past Tense olumsuz cümle örnekleri için tıklayınız.

 

SORU:

Simple Past Tense ile soru cümlesi oluştururken did başa alınır:

 

Did you meet your friends? (Arkadaşlarınla buluştun mu?)

Did she study English? (İngilizce çalıştı mı?)

Did they cancel the meeting yesterday? (Dün toplantıyı iptal ettiler mi?)

Did Sue like the meal? (Sue yemeği beğendi mi?)

Didn’t you play football yesterday? (Dün futbol oynamadın mı?)

 

Simple Past Tense soru cümlesi örnekleri için tıklayınız.

 

NOT: “be” fiilinin geçmiş zamanda kullanımı “was” ve “were” ile olur.

 

you, we, they özneleriyle were,

I, he,she,it özneleriyle was kullanılır.

 

-I was at the party yesterday. (Dün partideydim)

-We were very happy. (Çok mutluyduk)

-They were my friends. (Onlar benim arkadaşımdı)

-She was in Spain last month. (Geçen ay İspanya’daydı)

 

Was/were detaylı konu anlatımı için buraya tıklayınız.

 

Olumlu

Olumsuz

Soru

I saw you yesterday. (Dün seni gördüm) I didn’t want to go. (Gitmek istemedim) Did I give you my number? (Sana numarımı verdim mi?)
You helped me a lot. (Bana çok yardım ettin) You didn’t watch the film. (Filmi izlemedin) Did you understand? (Anladın mı?)
He had a toothache last week. (Geçen hafta diş ağrısı vardı) He didn’t work at the company. (Şirkette çalışmadı) Did he lose his wallet? (Cüzdanını mı kaybetti?)
She stayed at home yesterday. (O dün evde kaldı) She didn’t play volleyball yesterday. (Dün voleybol oynamadı) Did she visit her cousin? (Kuzenini ziyaret etti mi?)
It happened two weeks ago. (İki hafta önce oldu) It didn’t snow last winter. (Geçen yaz kar yağmadı) Did it snow last winter? (Geçen kış kar yağdı mı?)
We went to the party. (Partiye gittik) We didn’t talk to them. (Onlarla konuşmadık) Did we win the match? (Maçı kazandık mı?)
They told me what to do. (Bana ne yapmam gerektiğini söylediler) They didn’t give our money back. (Paramızı geri vermediler) (Did they stay at home? (Evde mi kaldılar?)

 

 

Bazı fiiller –ed takısı aldığında değişime uğrar:

 

-sonu –e ile biten fiiller yalnızca –d takısı alır

 

like-like                            hate-hate                       live-lived                             I lived in Izmir last year.

                                                                                                                                             (Geçen yıl İzmirde yaşadım)

 

-sonu sesiz harf ve y ile bitenlerde y harfi i olur, sonrasında –ed eklenir

cry-cried                             study-studied                   try-tried                              I studied hard. (Çok çalıştım)

 

bir sesli/bir sessiz harf ile biten fiillerde son harf çift yazılır

stop-stopped                   beg-begged                      The baby stopped crying. (Bebek ağlamayı bıraktı)

 

-ed takısı kuralları ve daha fazla örnek için buraya tıklayınız.

 

Simple Past Tense hangi durumlarda kullanılır?

 

Simple Past Tense, geçmişte olan olayları, yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır.

She didn’t go to school yesterday because she was ill. (Dün okula gitmedi çünkü hastaydı)

I made a shopping list last week but we didn’t go to the supermarket. (Geçen hafta alışveriş listesi yaptım ama markete gitmedik)

We made a cake for our friends yesterday. (Dün arkadaşlarımız için kek yaptık)

I wasn’t at home last night. (Geçen gece evde değildim)

They visited their grandparents yesterday. (Dün büyükanne ve büyükbabalarını ziyaret ettiler)

 

İngilizce Past Tense örnek cümleler ve alıştırmalar ile birlikte detaylı konu anlatımı için buraya tıklayınız.

 

Konuyla İlgili Alıştırmalar                                                                    Diğer Konular

                                                                            

İngilizce Düzensiz Fiiller Alıştırması                                         Simple Past Tense Detaylı Konu Anlatımı

Past Tense Boşluk Doldurma Alıştırması                                Past Continuous Tense

Past Tense Testi                                                                           Simple Past Tense Şeması

Simple Past Tense Fiillere –ed takısı ekleme                        Simple Past Tense İpucu Kelimeler

İngilizce Geçmiş Zaman Fiil Çekimi Alıştırması

Was/were alıştırması