Ielts Dilbilgisi – Gramer Videoları


İngilizce karışık koşul şart cümleleri mixed type if clause mixed verb tenses

İngilizce sıfat cümleleri adjective clause relative clause videosu

Although,despite, nevertheless, in spite of vb. ifadelerin anlamları ve kullanımları

about to nedir ne anlama gelir nasıl kullanılır neden kullanılır

Too much, too many enough, not enough nedir ne zaman neden kullanılır

stop + to V ve stop + Ving nedir farkları nelerdir nerelerde kullanılır ve neden kullanılır

Passive Voice Pasif Cümleler Edilgen Çatılı Cümleler ne zaman neden ve nasıl kullanılır

İngilizce zaman edatları by until by the time no later than

İngilizce yer yön tarifleri

İngilizce want anlamında kullanılan diğer kelimeler

İngilizce unless ve if not nedir olumsuz koşul şart cümleleri negative conditionals negative if clause

İngilizce try to do ve try doing arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları

İngilizce to ve for edatları prepositions to for

İngilizce so ve so that nedir ve nasıl kullanılır

İngilizce seem kelimesi ne anlama gelir ne zaman ve nasıl kullanılır

İngilizce remember ve forget ile kullanılan gerund ve infinitive ve anlam değişiklikleri

İngilizce Present Perfect Tense ve Past Simple Tense (Geçmiş Zaman) arasındaki farklar ve kullanılışları

İngilizce of edatı preposition ve kullanım alanları

İngilizce noktalama işaretleri nelerdir nerelerde kullanılır

İngilizce niteleyici sözcüklerin (modifiers) cümledeki doğru yeri ve sık yapılan hatalar

İngilizce look kelimesinin kullanıldığı yerler kullanım alanları

İngilizce like ve don’t like yerine kullanılabilecek diğer kelimeler

İngilizce like ve as ile yapılan kıyaslamalar like ve as arasındaki farklar as…as yapısı

İngilizce last year ve in the last year last week ve in the last week last month ve in the last month vb. arasındaki fark

İngilizce if clause type 0 koşul şart cümleleri

İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 1

İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 2, would could

İngilizce koşul şart cümleleri if clause Type 3

İngilizce koşul şart cümleleri If Clauses – Conditionals Type 2 ve Type 3

İngilizce kıyaslama comparing comparative -er ve more

İngilizce insanlardan bahsederken be ve being arasındaki farklar

sonu ed ve ing ile biten sıfatlar videosu

-ing li kelimelerin 4 kullanım alanı hakkında video

İngilizce insanlar hakkında konuşurken yapılan yaygın gramer hataları

Adverb clause (subordinate clause) zarf cümleleri videosu

İngilizce get ile kullanılan kelimeler get + V3 get + sıfat (adjective)

İngilizce gelecek zaman için kullanılan 4 tense

İngilizce geçmiş zaman ifadeleri

İngilizce yer edatları; above, over, on, on top of

İngilizce ettirgen çatılı cümleler causative

İngilizce edatlar; on time ve in time arasındaki farklar anlamları ve kullanılışları

İngilizce each other ve one another nedir aralarındaki farklar nelerdir

İngilizce -e rağmen though although even though despite in spite of nedir nasıl kullanılır

İngilizce dolaylı anlatım indirect speech reported speech

İngilizce do ve make arasındaki farklar ve kullanılışları

İngilizce dilek kipi subjunctive I wish…

İngilizce devrik cümle inversion, had I known… Should you need…

İngilizce cümle yapısı bağımlı ve bağımsız cümleler

İngilizce by ve with arasındaki farklar nasıl kullanıldıkları

İngilizce bağımlı cümleler dependent clauses videosu

İngilizce 4 cümle türü; basit cümle, bileşik cümle, girişik cümle, bileşik-girişik cümle

İngilizce sıfat fiil participles konusu video

-ing takılı eylemlerden önce “to” nasıl ve ne zaman kullanılır

If ve Whether arasındaki farklar, if ve whether ne zaman ne için kullanılır

If I had… nedir ne anlama gelir ne zaman nasıl ve neden kullanılır

How come nedir ne için ve ne zaman kullanılır

Have has Have Got Have Got hakkında video

Either, neither, so, too, bir fikre katılma aynı fikirde olma ya da aynı fikirde olmamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.