2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5. (beşinci) sınıflar tüm ünitelerin kelimeleri


2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5.(beşinci) sınıflar tüm ünitelerin kelimeleridir. English Net 5 kitabı kelimeleridir.

5. sınıf birinci ünite  My daily Routines

https://ingilizcebankasi.com/english-5-birinci-unite-my-daily-routines-kelimeleri/

5. sınıf ikinci ünite My town

https://ingilizcebankasi.com/english-5-ikinci-unite-my-town-kelimeleri/

5. sınıf üçüncü ünite Hello

https://ingilizcebankasi.com/map-book-5-ucuncu-unite-hello-kelimeleri/

5. sınıf dördüncü ünite  Games Hobbies

https://ingilizcebankasi.com/english-5-dorduncu-unite-games-hobbies-kelimeleri/

5. sınıf beşinci ünite Health

https://ingilizcebankasi.com/english-5-besinci-unite-health-kelimeleri/

5. sınıf altıncı ünite Movies

https://ingilizcebankasi.com/english-5-altinci-unite-movies-kelimeleri/

5. sınıf yedinci ünite Party Time

https://ingilizcebankasi.com/english-5-yedinci-unite-party-time-kelimeleri/

5. sınıf sekizinci ünite Fitness

https://ingilizcebankasi.com/english-5-sekizinci-unite-fitness-kelimeleri/

5. sınıf dokuzuncu ünite Animal Shelter

https://ingilizcebankasi.com/english-5-dozucuncu-unite-animal-shelter-kelimeleri/

5. sınıf onuncu ünite Festivals

https://ingilizcebankasi.com/english-5-onuncu-unite-festivals-kelimeleri/