İngilizce A Chain Is No Stronger Than Its Weakest Link Deyimi Türkçe Açıklaması

A chain is no stronger than its weakest link

Herhangi bir süreç, yapı ya da durumun, halihazırda zayıf bir yönü olduğu sürece zarar görmeye müsait yahut savunmasız olduğunu ifade etmek için kullanılır: “Bir zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.