İngilizce A Lick And A Promise Deyimi Türkçe Açıklaması

A Lick And A Promise

Bir işin, ileriki bir zamanda tamamlanması vaadi ile alelacele ve üstünkörü yapılmasını ifade eder: “baştan savma”, “üstünkörü”, “yalapşap”.