İngilizce A Rolling Stone Gathers No Moss Deyimi Türkçe Açıklaması

A Rolling Stone Gathers No Moss

Hırslı bir kişinin, bir amaca ulaşma gayesi olmayan bir kişiden daha başarılı olduğunu ifade etmek için kullanılan deyimdir. Günümüzde kullanıldığı anlamının aksine, deyim, ilk ortaya çıktığı dönemlerde çevresindekilerin önüne geçmeye çalışan kişileri eleştirmek için kullanılmıştır. Türkçe karşılık olarak “işleyen demir ışıldar” ifadesi kullanılabilir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.