İngilizce Abject Lesson Deyimi Türkçe Açıklaması

Abject Lesson

Bir durumun, durumdan doğrudan etkilenmeyen diğer şahıslar için tehdit teşkil edeceğini ifade eden deyimdir. Hindistan’da daha yaygın olarak kullanılan bu deyim, İngilizce konuşulan farklı bölgelerde bu deyim ile “object lesson” şeklinde de karşılaşılabilir. Türkçe karşılık olarak “size/onlara ders olsun”, “ibretlik” yahut “ibret-i alem” deyimleri önerilebilir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.