İngilizce Above Board Deyimi Türkçe Açıklaması

Above Board

Bir durumun yasalara ve ilgili kurallara uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade etmek için kullanılan deyimdir: “Hilesiz”, “dürüstçe”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.