İngilizce Across The Board Deyimi Türkçe Açıklaması

Across The Board

İlgili herkesi etkileyen bir şeyi ya da durumu ifade etmek için kullanılır: “herkesi ilgilendiren”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.