İngilizce Ahead Of The Curve Deyimi Türkçe Açıklaması

Ahead Of The Curve

Bir kimsenin, istatistiki çan eğrisine göre konumunu ifade eden deyimdir. Eğrinin ilerisinde kalan kişiler daha yüksek bilgi, beceri yahut algıya sahiptirler.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.