İngilizce All My Eye And Peggy Martin Deyimi Türkçe Açıklaması

All My Eye And Peggy Martin

Daha çok 20. yy’ın ilk yarısında İngiltere’de kullanılan, inanılması güç şeyleri ifade etmek için kullanılan deyimdir: “Haydi canım sen de”, “hadi oradan”, “deli saçması”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.