İngilizce All’s Well That Ends Well Deyimi Türkçe Açıklaması

All’s Well That Ends Well

Belli bir süreçte bazı sıkıntılı zamanlar yaşandıysa bile şayet sonuç olumlu ise tüm sürecin olumlu olarak algılanacağını ifade eden deyimdir: “Sonu hayırlı geldiyse hayırlıdır”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.