İngilizce Apples For Apples Deyimi Türkçe Açıklaması

Apples For Apples

Birbiri ile benzer yahut ilişkili şeylerin karşılaştırıldığını ifade eden deyimdir. “Apples to apples” şeklinde de kullanılır.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.