İngilizce As Mad As A Hatter Deyimi Türkçe Açıklaması

As Mad As A Hatter

“Zırdeli”, “kaçık” anlamlarında kullanılan deyimdir. Deyimin kökeni, geçmişte şapka yapan kişilerin cıvaya fazla maruz kalmalarından ötürü akıl hastası olmalarına dayanmaktadır.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.