İngilizce At The End Of Your Tether Deyimi Türkçe Açıklaması

At The End Of Your Tether

“Canına tak etmek”, “sabrı tükenmek” anlamlarında kullanılan deyimdir. Daha çok İngiliz İngilizcesinde kullanılır.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.