İngilizce At Your Fingertips Deyimi Türkçe Açıklaması

At Your Fingertips

Bir şeyin hal-i hazırda, erişilebilir durumda olduğunu belirtmek için kullanılır.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.