İngilizce Avowed Intent Deyimi Türkçe Açıklaması

Avowed Intent

“Açıkça söylemek”, “itiraf etmek” anlamlarında kullanılan deyimdir.