İngilizce Avowed Intent Deyimi Türkçe Açıklaması

Avowed Intent

“Açıkça söylemek”, “itiraf etmek” anlamlarında kullanılan deyimdir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.