İngilizce AWOL Deyimi Türkçe Açıklaması

AWOL

“Absent without leave” sözünün kısaltılmış halidir. Başlangıçta “asker kaçakları” için kullanılmaktayken, daha sonra izinsiz olarak bir yerden ayrılan kişiler için de kullanılmaya başlamıştır.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.