İngilizce Beer And Skittles Deyimi Türkçe Açıklaması

Beer And Skittles

Daha çok İngiltere İngilizcesinde “life is not all beer and skittles” şeklinde kullanılan, hayat eğlenceden ibaret değildir anlamına gelen deyimdir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.