İngilizce Eat My Hat Deyimi Türkçe Açıklaması

Eat My Hat

Söylenen bir şeye inanılmadığını ifade eder: “kellemi keserim”; “ben de adam değilim”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.