İngilizce Eye-opener Deyimi Türkçe Açıklaması

Eye-opener

Bir konuda gerçeği gün yüzüne çıkaran şaşırtıcı bilgi, olay ya da nesne.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.