İngilizce If You Can’t Run With The Big Dogs, You’d Better Stay On The Porch Deyimi Türkçe Açıklaması

If You Can’t Run With The Big Dogs You’d Better Stay On The Porch

Bir işe yalnızca başkaları yapıyor diye kalkışmamak gerektiğini, şayet bir işte başarılı olunamayacağı ya da işi yapanlarla yarışılamayacağı aşikar ise o işe kalkışmamak gerektiğini öğütler.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.