İngilizce Off The Record Deyimi Türkçe Açıklaması

Off The Record

Konuşan kişinin, söylemek üzere olduklarının kayda geçmesini istemiyorsa, ya da söyleyeceklerinin kendisi tarafından ifşa edildiğinin bilinmesini istemiyorsa, bu durumu vurgulamak için kullandığı deyimdir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.