İngilizce On The Carpet Deyimi Türkçe Açıklaması

On The Carpet

İşlendiği düşünülen bir suçtan ötürü başı belada olmak ve patron ya da müdür gibi üst düzey bir yetkili ile görüşmek. (Deyimde geçen “carpet”, işletme içerisinde yalnızca müdür odasında bir halı bulunacağı fikrinden türemiştir.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.