İngilizce Open Old Sores Deyimi Türkçe Açıklaması

Open Old Sores

Neredeyse unutulan bir tartışma ya da meseleyi hatırlatmak: “kapanan yaraları açmak”; “yaraya tuz basmak”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.