İngilizce Opening A Can Of Worms Deyimi Türkçe Açıklaması

Opening A Can Of Worms

Sonuçlarına katlanmaya değmeyecek kadar çok soruna sebep olmak.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.