İngilizce Put Your Oar In Deyimi Türkçe Açıklaması

Put Your Oar In

Talep edilmediği ya da istenmediği halde bir tartışmaya dahil olup fikir belirtmek.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.