İngilizce Quick On The Trigger Deyimi Türkçe Açıklaması

Quick On The Trigger

Bir olaya derhal tepki veren ya da müdahale eden kimse.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.