İngilizce Quitters Never Win; Winners Never Quit Deyimi Türkçe Açıklaması

Quitters Never Win; Winners Never Quit

İstenen başarıya ulaşmak için denemeye devam edilmesi gerektiğini ifade eder. (Deyimin Larry Kersten tarafından önerilen bir başka versiyonu ise şöyledir: “Quitters never win, winners never quit, but those who never win and never quit are idiots”.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.