İngilizce Unwavering Loyalty Deyimi Türkçe Açıklaması

Unwavering Loyalty

Bir şahıs ya da meseleyi, herhangi bir soru sormaksızın ya da şüpheye mahal vermeksizin desteklemek.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.