İngilizce Wear Many Hats Deyimi Türkçe Açıklaması

Wear Many Hats

Pek çok farklı rol üstlenmek, birden fazla sorumluluğu olmak.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.