İngilizce You Can’t Make A Silk Purse Out Of A Sow’s Ear Deyimi Türkçe Açıklaması

You Can’t Make A Silk Purse Out Of A Sow’s Ear

Düşük kaliteli yahut kaydadeğer nitelikte olmayan temel bir maddeden iyi bir ürünm elde edilemeyeceğini ifade eder.