İngilizce You What? Deyimi Türkçe Açıklaması

 You What?

İşitilen söze, olaya, duruma karşı duyulan şaşkınlık, hayret, kızgınlık hislerini yansıtır.