İngilizce Zero Tolerance Deyimi Türkçe Açıklaması

Zero Tolerance

İşlenen bir hata ya da suça karşı herhangi bir müsamaha gösterilmeyeceğini ifade eder.