İngilizce Zip It Deyimi Türkçe Açıklaması

 Zip It

“Kapa çeneni!”; “Kes sesini!”.