İngilizce Zip It Deyimi Türkçe Açıklaması

 Zip It

“Kapa çeneni!”; “Kes sesini!”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.