İngilizceABC Deyimi Türkçe Açıklaması

ABC

Herhangi bir konunun en temel yahut en basit yönlerini ifade etmek için kullanılır. Örneğin “kimyanın ABC’si” yahut “daha bu dansın ABC adımlarını bile bilmiyor!” gibi.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.