Çeşitli İngilizce Kelimeler English Vocabulary


Kelimelerin farklı özellikleri; eşanlamlı, argo, deyim ve atasözleri
vb. oluşlarına göre sınıflandırıldıkları kelime bilgisi listesi.

Alfabe

Eş ve Zıt Anlamlar

Sıkça Karıştırılanlar

Söz Sanatları

Alıntılar

Deyişler

Konuşma Kalıpları

Argo

Öbek Eylemler

Deyimler

The Alphabet
Eş ve Karşıt Anlamlı Kelimeler
Sıkça Karıştırılan Kelimeler
Söz ve Alıntılar
Konuşma İfadeleri ve Cümleleri
Öbek Fiiller – Dilbilgisi Terimleri
English Alphabet
Karşıt Anlam
Alıntılar – Dilbilgisi Terimleri

Birlikte Kullanılan Kelimeler

Pratik İfadeler

İngiliz ve Amerikan İngilizcesi

Ağırlık

Eril-Dişil Dil

Askeri Rütbeler

İngilizcedeki Yabancı kelimeler

İsim Verme

Collocations
Pratik İfadeler
İngiliz ve Amerikan İngilizcesi kelimeleri
Ölçü Birimleri ve Ambalaj İsimleri
Rütbeler
Latinceden Geçme Kelimeler
İsim Verme – Eponym Kelimeleri
Fransızcadan Geçme Kelimeler