İngilizce A Little Learning Is A Dangerous Thing Deyimi Türkçe Açıklaması

A Little Learning Is A Dangerous Thing

Bir konu hakkında yalnızca kısmen bilgi sahibi olanların, çevrelerince uzmanmış gibi gözükmelerine sebep olabileceğini, sonuçta da bu durumun olumsuz bir neticeye ulaşabileceğini ifade eder: “Yarı cahilden kork”.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.