İngilizce A Steal Deyimi Türkçe Açıklaması

A Steal

Betimlenen nesnenin, gerçek değerinin çok altında olduğunu ifade etmek için kullanılan deyimdir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.