İngilizce A Still Tongue Keeps A Wise Head Deyimi Türkçe Açıklaması

A Still Tongue Keeps A Wise Head

Bilge insanların az konuştuğunu ifade eden  deyimdir: “Az konuş da molla desinler” deyimi önerilebilir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.