İngilizce Answers On A Postcard Deyimi Türkçe Açıklaması

Answers On A Postcard

Bir sorunun çözümünün oldukça açık olduğunu yahut konuşan kişinin dinleyicilerin de fikirlerini duymak istediğini ifade eden deyimdir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.