İngilizce Back To The Wall Deyimi Türkçe Açıklaması

Back To The Wall

Zor durumda kalmak anlamında kullanılan deyimdir. Türkçe karşılık olarak “köşeye sıkışmak”, “kuyruğu kapana kısılmak” deyimleri önerilebilir.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.