İngilizce Karşılıklı Konuşmalar (B2)


Aşağıda konularına göre ayrılmış karşılıklı konuşmalar yer almaktadır.

Müzik – Music

Fikir sorma, fikre katılma, katılmama, açıklama, destekleme ve tercih bildirme – Expressing opinion, explaining, justifying and expressing preferences
Konuşma 1
Konuşma 2
Konuşma 3
Konuşma 4
Konuşma 5
Konuşma 6
Konuşma 7
Konuşma 8
Konuşma 9
Konuşma 10
Konuşma 11
Konuşma 12
Konuşma 13

Arkadaşlar – Friends

Kişisel özelliklerden bahsetme, sonuç çıkarma ve açıklama yapma – Describing personal features, making conclusions amd giving explanation
Konuşma 1
Konuşma 2
Konuşma 3
Konuşma 4
Konuşma 5
Konuşma 6
Konuşma 7

Meslekler – Jobs

Kariyer bilgisi, günlük iş hayatı ve pazarlık etme – Asking for and giving information about careers, workday routine and negotiating and
Konuşma 1
Konuşma 2
Konuşma 3

Yakında – Coming Soon

Tahmin yapma, kesinlik ve fikir belirtme – Making predictions, expressing certainity and opinions
Konuşma 1
Konuşma 2

Psikoloji – Psychology

Ruh halini belirtme, öneride bulunma ve emirler – describing mood, making suggestions to change negative mood and instructions
Konuşma 1
Konuşma 2
Konuşma 3
Konuşma 4

İyilikler – Favours

Ricada bulunma, istekleri kabul ve reddetme ile iyilik isteme, karşılık verme – Making requests, accepting and declining requests, asking for and responding to the favours
Konuşma 1
Konuşma 2
Konuşma 3
Konuşma 4
Konuşma 5
Konuşma 6
Konuşma 7
Konuşma 8
Konuşma 9

Haberler – News Stories

Geçmiş olay ve deneyimleri anlatma, sıralı eylemler ve tarif etme, isteme – Narrating a past event – experience, sequential actions and asking for and giving descriptions
Konuşma 1
Konuşma 2
Konuşma 3

Çevre – The Environment

Sorunları tarif etme, çözüm önerme ve tartışma – Describing problems, making complaints, offering solutions and making debate
Konuşma 1
Konuşma 2

Teknoloji – Technology

Yapılması gereken şeyler, görüşmelerde soru sorma ve cevaplama, konuşmayı başlatma, bitirme, kullanım klavuzları ve teknolojik ürünler – Talking about things you need to be done, asking and answering questions in interviews, starting and ending a conversation, operating instructions and technology products
Konuşma 1
Konuşma 2

Görgü Kuralları – Manners

Dilek ve pişmanlıklar, özür dileme ve açıklama yapma– Wishes and regrets, apologizing and giving explanations
Konuşma 1
Konuşma 2
Konuşma 3
Konuşma 4
Konuşma 5
Konuşma 6
Konuşma 7

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.